СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ ШТАМІВ ТА ВИРОБНИЦТВО БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У ІНСТИТУТІ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

Процес розробки та впровадження у виробництво бактеріальних препаратів потребує від наукового персоналу належних знань, навичок і досвіду, адже ефективна селекція мікроорганізмів ґрунтується не лише на їх відборі із природніх популяцій. Створення високоефективних штамів із агрономічно корисними властивостями вимагає використання новітніх методів молекулярної генетики та генетичної інженерії, а також ґрунтовного наукового підходу до вивчення фізіологічних особливостей взаємодії рослин і мікроорганізмів. Це можливо лише за умови залучення висококваліфікованих спеціалістів та наявності сучасного високотехнологічного наукового обладнання.

Високотехнологічне наукове обладнання Інституту    Сучасне наукове обладнання

Відділ симбіотичної азотфіксації Інституту фізіології рослин і генетики НАН України є однією з провідних наукових установ України, що займаються питаннями розробки та впровадження у виробництво сучасних бактеріальних препаратів. Сьогодні підрозділ нараховує 15 наукових співробітників, серед яких 2 доктори, 10 кандидатів біологічних і 1 кандидат хімічних наук. Наукові досягнення співробітників відділу удостоєні двох Державних премій України в галузі науки і техніки, двох іменних премій НАН України: імені Н.Г. Холодного та імені Д.К. Заболотного, премії НААН України «За видатні досягнення в аграрній науці», медалі та п'ятьох Премій НАН України для молодих вчених, Премії Кабінету Міністрів України та Премії Верховної Ради України для молодих вчених.

Співробітники відділу опубліковали 17 монографій, понад 570 статей у провідних фахових наукових виданнях, отримали 38 патентів та авторських свідоцтв.

Відділ має тісні наукові зв'язки та виконує спільні наукові дослідження з Університетом Західної Угорщини, Інститутом фізіології рослин ім. академіка М. Попова та Інститутом кормових культур АН Болгарії, Інститутом біохімії і фізіології рослин і мікроорганізмів РАН, Інститутом фізіології рослин РАН; Всеросійським науково-дослідним інститутом сільськогосподарської мікробіології РАСГН; Інститутом біохімії ім. А.Н. Баха РАН; Інститутом генетики і цитології НАН Республіки Білорусь, Дендропарком «Млинані» Словацької академії наук.

Сучасне високотехнологічне наукове обладнання   Сучасне високотехнологічне наукове обладнання Інституту

У відділі створено та підтримується унікальна колекція азотфіксувальних мікроорганізмів, що нараховує понад 850 штамів симбіотичних і асоціативних мікроорганізмів-азотфіксаторів, яка визнана на державному рівні та має статус об'єкта, що становить національне надбання. Представлена колекція не має аналогів в Україні і є цінним генетичним фондом для підтримання існуючих та створення нових форм мікроорганізмів та покращення господарсько-цінних властивостей музейних і виробничих штамів.

Вона містить різні форми мікроорганізмів, зокрема отримані при застосуванні генно-інженерних технологій, які широко використовуються в сільськогосподарській практиці та науково-дослідній роботі. Отримані ризобії мають унікальні контрастні симбіотичні властивості, серед яких є штами із високою азотфіксувальною активністю, які сприяють формуванню якісних урожаїв із значним вмістом білка, характеризуються високою комплементарністю (мають значно більший ступінь взаємодії) до сортів рослин української селекції або зарубіжних, районованих на території України, що значною мірою підвищує ефективність застосування бактеріальних препаратів у ґрунтово-кліматичних умовах нашої країни. Особливо цінними є штами мікроорганізмів, які завдяки застосуванню нанобіотехнологічних підходів набули нових господарсько-цінних ознак, ефективність та стабільність яких доведена багаторічними випробуваннями, здатні до виживання і формування ефективного симбіозу із рослиною-хазяїном у стресових умовах, що особливо актуально для сучасного аграрного виробництва. Усі штами захищені Патентами України на винаходи. 

Дослідження ефективності штамів   Исследование эффективности штаммов

Відбір, конструювання та випробування високоефективних штамів мікроорганізмів, що входять до складу добрив, відбувається за участю висококваліфікованого персоналу відомих науковців у галузі фізіології рослин, мікробіології, молекулярної біології на базі провідного наукового закладу України Інституту фізіології рослин і генетики НАН України із використанням сучасних методів молекулярної генетики, клітинної біології та генетичної інженерії при застосуванні новітнього обладнання.   


Зробити замовлення