ВАЖЛИВІСТЬ АЗОТУ ДЛЯ РОСЛИН

Кругообіг азоту в природіУ структурі мінеральних добрив основним біогенним компонентом є азот. Цей елемент живлення входить до складу найважливіших біологічних сполук – амінокислот, нуклеотидів, вітамінів. Азот міститься у хлорофілі та інших органічних молекулах із порфіриновими кільцями, а також у деяких фітогормонах (ауксини, цитокініни), аміноцукрах. У більшості сільськогосподарських районів урожаї культур визначаються, насамперед, запасом азоту в ґрунті, якого зазвичай дуже мало.

Основними джерелами цього елементу для рослин є мінеральні сполуки. Мінеральний азот легко засвоюється і активно включається в метаболізм рослини. Водночас коефіцієнт його використання рослинами невеликий: із загальної кількості внесеного в ґрунт цього елемента живлення споживається не більше 40–60 %, решта трансформується у газоподібні сполуки, вивітрюється в атмосферу або вимивається та забруднює водоймища.

Втрати азоту з ґрунту лише за рахунок денітрифікації складають у середньому від 15 до 30 % внесених добрив. Вони зростають із внесенням підвищених доз азотних добрив і можуть призвести до серйозної екологічної небезпеки, що негативно відображається на здоров'ї людей. Крім того, промисловий синтез азотних туків вимагає значних затрат високовартісних і невідновлювальних енергетичних ресурсів.


Зробити замовлення