ОСОБЛИВОСТІ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ЗАСТОСУВАННЯ ІНОКУЛЯНТІВ НА ПРИКЛАДІ СОЇ 

   

В Україні під посіви сої застосовують переважно класичний обробіток ґрунту, як з обертанням пласта, так і без нього. Вибір технології залежить, насамперед, від ґрунтово-кліматичної зони (кількість опадів за вегетаційний період, механічний склад ґрунту), матеріально-технічної бази господарства, фітосанітарного стану поля, попередника, особливостей сорту. Практикується також і No–Till технологія вирощування цієї культури. Проте варто зважати на те, що нульовий обробіток ґрунту слід застосовувати на легких і добре окультурених ґрунтах із низьким ступенем забур'янення. 


   
    СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОПРЕПАРАТІВ 

   

Відомо, що бульбочкові бактерії з плином часу можуть втрачати агрономічно корисні властивості. У зв'язку з цим необхідно постійно вести селекцію нових високоефективних штамів. Основним засобом підвищення ефективності препаратів на основі мікроорганізмів-азотфіксаторів (інокулянтів) залишається відбір або конструювання високоефективних штамів ризобій, які б за симбіотичними властивостями та технологічністю перевершували наявні. 


   
    ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБЛЕННЯ НАСІННЯ ІНОКУЛЯНТАМИ 

   

Оброблення насіння проводиться за температури від +10 до +35 ºС у закритих приміщення або під навісом, щоб попередити потрапляння на препарат чи оброблене насіння прямих сонячних променів. Оброблення проводять мінімум за 2 год до посіву. Для розведення препарату необхідно використовувати чисту не хлоровану воду. Інокулюють насіння вручну або механізованим способом. Ручне оброблення проводять на брезенті, у бетонозмішувачі або бункері сівалки безпосередньо перед посівом. Для кращого прилипання препарату рекомендується насіння попередньо зволожити. 


   
Зробити замовлення