ВАЖЛИВІСТЬ АЗОТУ ДЛЯ РОСЛИН 

   

У структурі мінеральних добрив основним біогенним компонентом є азот. Цей елемент живлення входить до складу найважливіших біологічних сполук – амінокислот, нуклеотидів, вітамінів. Азот міститься у хлорофілі та інших органічних молекулах із порфіриновими кільцями, а також у деяких фітогормонах (ауксини, цитокініни), аміноцукрах. У більшості сільськогосподарських районів урожаї культур визначаються, насамперед, запасом азоту в ґрунті, якого зазвичай дуже мало. Основними джерелами цього елементу для рослин є мінеральні сполуки. Мінеральний азот легко засвоюється і активно включається в метаболізм рослини. 

 


   
    СУЧАСНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

   

Ми стоїмо на порозі формування суспільства із новою свідомістю, новим світоглядом, у якому людина бачить себе його невід'ємною частиною і прагне запобігти різним глобальним змінам на планеті, забезпечити стабільний перебіг природних процесів. Cьогодні людство зіткнулося з безліччю негативних наслідків нераціонального використання природних ресурсів. Тривала хіміко-техногенна інтенсифікація сільськогосподарського виробництва поглибила екологічні, економічні та енергетичні проблеми. Постала необхідність нового, науково обґрунтованого підходу до господарювання з метою отримання екологічно чистої, безпечної для здоров'я людини продукції.


   
    ФАБРИКА БІОЛОГІЧНОГО АЗОТУ 

   

У 1885 році співробітники Королівської Саксонської дослідної станції з фізіології рослин у м. Тарандт (поблизу Дрездена) Ф. Ноббе і Л. Хільтнер спробували реалізувати ідею використання бульбочкових бактерій у землеробстві, завдяки чому можна було значно підвищити урожай, вносячи ці бактерії в ґрунт. Вони уклали контракт із фірмою «Farbwerke Hochst» на виробництво препарату нітрагін – чистої культури Rhizobium. Але проект зазнав невдачі – урожай якщо й підвищувався, то несуттєво.


   
    ФАКТОРИ, ЩО ЛІМІТУЮТЬ БІОЛОГІЧНУ АЗОТФІКСАЦІЮ 

   

Альтернативою мінеральному азоту може бути використання феномену біологічної фіксації молекулярного азоту атмосфери бактеріями-азотфіксаторами. Про глобальність цього процесу свідчить той факт, що із 75 млн. т азоту, які щорічно споживають рослини, 60 % забезпечується за рахунок діяльності мікроорганізмів, що зв'язують молекулярний азот у легкозасвоювані рослинами форми.


   
Зробити замовлення